DANYS PERSONALS

 En el fatídic cas que hagin patit algun tipus dany físic a causa d’un accident de circulació, tenen el dret de poder reclamar les lesions patides a la companyia asseguradora causant del sinistre. La reclamació es basarà amb els dies de baixa mèdica o laboral, amb els ròssecs que hagin quedat arrel de les lesions que van patir i en les despeses vàries que s’hagin pogut originar. En moltes ocasions és interessant elaborar un informe pericial per tal de concretar la reclamació. Reclamació que es podrà realitzar per la via judicial (amb un termini de 6 mesos des de la data de l’accident si s’acudeix a la via penal, o molt més ampli si s’opta per la via civil)  o amistosa. Durant el procés d’estabilització de les lesions patides podríeu rebre la trucada del metge de la companyia asseguradora contrària per tal de valorar i fer un seguiment de les postres lesions. Cal tenir en compte que no és obligatori deixar-se visitar, i és interessant que s’assessorin amb l’advocat que els hi porti el cas sobre la seva conveniència.