Author: Gerard

En el fatídic cas que hagin patit algun tipus dany físic a causa d’un accident de circulació, tenen el dret de poder reclamar les lesions patides a la companyia asseguradora causant del sinistre....

En qualsevol assegurança obligatoria de responsabilitat civil a tercers que tenim contractada per poder conduir un vehicle a motor, disposem d’una defensa jurídica gratuïta fins a un límit determinat en la mateixa pòlissa.. Què vol dir això?...