Categoria 4

En el fatídic cas que hagin patit algun tipus dany físic a causa d’un accident de circulació, tenen el dret de poder reclamar les lesions patides a la companyia asseguradora causant del sinistre....