Categoria 1

En qualsevol assegurança obligatoria de responsabilitat civil a tercers que tenim contractada per poder conduir un vehicle a motor, disposem d’una defensa jurídica gratuïta fins a un límit determinat en la mateixa pòlissa.. Què vol dir això?...