DEFENSA JURÍDICA

En qualsevol assegurança obligatòria de responsabilitat civil a tercers que tenim contractada per poder conduir un vehicle a motor, disposem d’una defensa jurídica gratuïta fins a un límit determinat en la mateixa pòlissa.. Què vol dir això?  Que si tenim un sinistre amb danys materials i/o personals i volem contractar un advocat particular (en lloc d’agafar el de la mateixa companyia asseguradora) per tal que defensi els nostres interessos, disposarem d’uns diners que una vegada finalitzin els tràmits i disposem de la factura de l’advocat, podrem reclamar la factura i serà degudament reemborsada segons el límit contractat en l’assegurança.